pix  
Strona Główna
Działalność
Zamówienia publiczne
Historia
  Kalendarium
  Z życia Biblioteki
Biblioteka i Powiat
Projekty
Bibliografia regionalna
Oddział dla Dzieci
Katalogi ON-LINE
Administarcja
Kalendarium

15.09.1946 r.- powstanie Powiatowej Biblioteki Publicznej

18.06.1948 r.- utworzenie Miejskiej Biblioteki Publicznej

17-25.02.1956 r.- połączenie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w jedną pod nazwą Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

23.03.1972 r.- Nawiązanie współpracy pomiędzy PiMBP w Zgorzelcu a Stadtbibliothek w Goerlitz

01.07.1975 r.- na mocy Zarządzenia Nr 7/75 Naczelnika Miasta przekształcono Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Miejską Bibliotekę Publiczną

06.02.1976 r.- Zarządzeniem Nr 12/76 Wojewody Jeleniogórskiego przekształcono Miejską Bibliotekę Publiczną w Oddział Terenowy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Jeleniej Górze

01.09.1989 r.- otwarcie Filii Nr 3 Ujzad przy ulicy Nowotki (obecnie Baczyńskiego) 1 w Zgorzelcu

25.09.1996 r.- Jubileusz 50-lecia istnienia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu i opracowanie przez Marka Likszteta pamiątkowego Exlibrisu biblioteki

08.03.1990 r.- Ustawa o samorządzie terytorialnym podporządkowuje Miejską Bibliotekę Publiczną Radzie Miasta Zgorzelca

01.05.1999 r.- uruchomienie Filii Nr 4 przy ulicy Orzeszkowej 32 w Zgorzelcu

21.06.1999 r.- uruchomienie Filii Nr 2 w lokalu przy ulicy Iwaszkiewicza 12 w Zgorzelcu

15.06.2000 r.- uchwałą Nr 209/2000 Rady Miejskiej w Zgorzelcu tworzy się samorządową instytucję kultury pn. Miejska Biblioteka Publiczna w Zgorzelcu

05.12.2000 r.- porozumienie pomiędzy Zarządem Powiatu Zgorzeleckiego a Zarządem Miasta Zgorzelec w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Zgorzelec zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu zgorzeleckiego

28.12.2004 r.- Likwidacja Filii Nr 1 w Szpitalu przy ulicy Lubańskiej 11 w Zgorzelcu

01.09.2005 r.- Zmiana siedziby Filii Nr 4 z ulicy Orzeszkowej 32 do Gimnazjum Nr 2 przy ul. Orzeszkowej 60 w Zgorzelcu

 

Informacje
  UWAGA CZYTELNICY 24.03.2017
  CZYTELNI DLA DOROSŁYCH
więcej
  UWAGA CZYTELNICY 23.03.2017
 
więcej
  Rok św. Brata Alberta 10.02.2017
  Konkurs literacki i plastyczny
więcej
  Uwaga czytelnicy Czytelni Dla Dorosłych 7.02.2017
 
więcej
  Magazyn Żydowski CHIDUSZ 23.01.2017
 
więcej

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Ilość:  118   >>

Administarcja
pix
pix
Napisz do nas

Najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024x768

Copyright © 1998-2004 Stefan Chmielewski
ie logo ns logo